Ở Victoria, chúng tôi có lịch sử đáng tự hào về việc chung tay làm tình nguyện viên cho các tổ chức phục vụ cộng đồng

Phần lớn các tổ chức này dựa vào các tình nguyện viên để cung cấp các dịch vụ trọng yếu.

Tình nguyện là bỏ ra thời gian, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn để hỗ trợ một mục đích mà không nhận tiền công.

Hơn hai triệu người Victoria hoạt động tình nguyện mỗi năm.

Một số người tham gia hoạt động tình nguyện để học các kỹ năng mới hoặc như là một bước chuyển tiếp để đi làm hưởng lương hoặc học lên cao hơn.

Đối với những người khác, điều quan trọng hơn là kết nối và hỗ trợ mọi người trong cộng đồng của mình.

Tình nguyện bao gồm một loạt các hoạt động, trong đó có những vai trò phù hợp với những người có sở thích và mục tiêu khác nhau.

Cách để tham gia hoạt động tình nguyện

Hoạt động tình nguyện chính thức thường được tổ chức thông qua các tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận (còn được gọi là ‘các tổ chức có tình nguyện viên tham gia’).

Đối với những vai trò này, nộp đơn xin một vị trí làm việc tình nguyện cũng giống như nộp đơn xin việc.

Các tổ chức tình nguyện thường có một quy trình tuyển dụng nhằm giúp họ tìm ra những tình nguyện viên phù hợp nhất để làm việc với họ.

Điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt về tổ chức tình nguyện và loại công việc liên quan để biết đó có phải là công việc bạn muốn làm hay không.

Các tổ chức có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ đối với thanh thiếu niên, hoặc kiểm tra lý lịch tư pháp hoặc kiểm tra được làm việc với trẻ em đối với người lớn.

Bạn có thể cần phải trải qua một phỏng vấn hoặc một khóa đào tạo cho một số vai trò tình nguyện viên.

Tìm công việc tình nguyện

Truy cập trang tìm kiếm của chúng tôi để tìm công việc tình nguyện phù hợp với bạn

www.volunteer.vic.gov.au/search-volunteer-roles