Στη Βικτώρια έχουμε μια περήφανη ιστορία εθελοντικής ενασχόλησης με οργανισμούς που υπηρετούν την κοινότητα.

Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς εξαρτώνται από εθελοντές για την παροχή σημαντικών υπηρεσιών.

Εθελοντισμός είναι να δίνετε τον χρόνο, τις δεξιότητες και την εμπειρία σας για να υποστηρίξετε έναν σκοπό χωρίς οικονομική ανταμοιβή.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες της Βικτώριας προσφέρονται ως εθελοντές κάθε χρόνο.

Ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον εθελοντισμό για να μάθουν καινούργιες δεξιότητες ή ως δρόμο για αμειβόμενη εργασία ή για περαιτέρω σπουδές.

Για άλλους, έχει να κάνει περισσότερο με τη σύνδεση και την υποστήριξη ατόμων στην κοινότητά τους.

Ο εθελοντισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ρόλοι που ταιριάζουν σε ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στόχους.

Πώς να συμμετάσχετε

Ο επίσημος εθελοντισμός οργανώνεται συνήθως μέσω μη κερδοσκοπικών κοινοτικών οργανισμών (που είναι γνωστοί και ως «οργανισμοί που περιλαμβάνουν εθελοντές»).

Για αυτούς τους ρόλους, η αίτηση για μια θέση εθελοντισμού μοιάζει λίγο με αίτηση για θέση εργασίας.

Οι εθελοντικοί οργανισμοί έχουν συχνά μια διαδικασία πρόσληψης που τους βοηθά να βρίσκουν εθελοντές που είναι πιο κατάλληλοι για να συνεργαστούν μαζί τους.

Είναι σημαντικό να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για τον εθελοντικό οργανισμό και το είδος της εργασίας που περιλαμβάνει, ώστε να ξέρετε αν είναι κάτι που θέλετε να κάνετε.

Ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να ζητούν γονική συναίνεση για νεαρούς ενήλικες. Για ενήλικες, μπορεί να ζητούν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικό εργασίας με παιδιά.

Για ορισμένους ρόλους εθελοντών, ίσως χρειαστεί να κάνετε συνέντευξη ή εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Bρείτε έναν εθελοντικό ρόλο

Επισκεφθείτε τη σελίδα αναζήτησης που διαθέτουμε, για να βρείτε έναν εθελοντικό ρόλο κατάλληλο για σας.

www.volunteer.vic.gov.au/search-volunteer-roles